Start

2020-07-09
Östra MX och Haninge MK inbjuder till licensuppkörning 8 aug.
Östra MX inbjuder till licensuppkörning lördag 8 aug på Högstabanan, Haninge MK.
För att kunna tävla i motocross krävs en giltig licens (bredd, senior, junior eller ungdom).
Klubblicens gäller endast för träning.
Mer information och anmälan finns här.


2020-05-07
Östra MX telefonmöte 16 juni
Planering inför höstens tävlingar påbörjas nu.
För att spara tid så gör vi först en genomgång av den tidigare tävlingskalendern.
Vi kontaktar omedelbart berörda klubbar och kollar läget.
Om allt går bra behöver vi kanske inget extra planeringsmöte 8 aug.
Tidigare beslut att köra en lagtävling 19 sep i stället för serien gäller.
Arrangör kontaktas och mer information kommer.
Beträffande polistillstånd så är en fråga till tillståndsenheten skickad.
Östra MX kontaktar också via förbundsläkaren sjukvården.
Nästa möte 22 juni då vi slutligt beslutar om tävlingskalendern.


2020-06-14
Svemos riktlinjer för tävlingsarrangörer finns här.
Riskanalys för publikfri nationell tävling finns här.
Mötesanteckningar från motocrossektion och distrikten finns här.


2020-05-13
Ansökan om RFs kompensationsstöd till föreningar
Fredag den 15 maj är sista dagen som föreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansökan gör ni i IdrottOnline. Behöriga att ansöka är de i er förening som har rollen Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare. Om ni har problem att logga in eller komma åt ansökan, kontakta IdrottOnline-supporten.


2020-05-07
Östra MX telefonmöte 7 maj
Följande beslöts under mötet

  • Serien ställs helt in för 2020.
    Ersätts av en tävling 19 sep, lag-DM med samma indelningar och regler som serien
  • Nytt tävlingsplaneringsmöte 8 aug
    Total omplanering av Östras motocrosstävlingar
    Tidigare beslutade höstdatum och arrangörer nollställs

2020-04-17
Riksidrottsförbundets föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser
Riksidrottsförbundet ger alla idrottsföreningarna en möjlighet att ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på föreningens ekonomi och verksamhet. Fyll i enkäten och bidra med underlag till vår dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Obs! Enkäten är inte en ansökan om bidrag.
– Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
– Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade som föreningens ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare och huvudadministratör.
– Skicka endast ett svar per förening. Svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.


2020-03-31
Östra MX hade telefonmöte med arrangörsklubbarna 31 mars
Tack alla som var med!
Närvarande klubbar:  Arlanda MC, Uppsala MK, Upplands Väsby MK, MK Orion, Värmdö MK,
Haninge MK, Linköpings MS, Göta MS, Katrineholm MCK, SAMS, Gotland representerades av Ove.

Vi ställer in alla tävlingar i Östra distriktet tom 16/5 och vi tar ett nytt telefonmöte 21/4 för att ta nya beslut.

Träningen hanterar varje klubb själv och det finns information på RF.se hur träningar ska bedrivas.
Tänk på konsekvenserna när ni beslutar om hur ni ska köra.
Dela upp i mindre grupper för att minska olycksrisken och se över hur ni kan hantera anmälan och kiosk för att inte sprida smitta.

Viktigt att informera alla om vill köra:
Vi ber alla att ta ett eget ansvar för både sig själva och sina medmänniskor.
Tänk på att om du råkar ut för en skada så är det inte säkert att du kan få en ambulans och när du kommer till akuten så riskerar du att smittas av virus.
Du riskerar att belasta sjukvården i onödan, den är redan hårt belastad.
Vi vill också påminna om att det råder restriktioner i resandet.

Precis efter vårt möte fick jag veta att motocross sektionen kommer med ett beslut att alla tävlingar ställs in till och med 31/5. Så vårt beslut blev helt rätt men det gäller några veckor till och vi har vårt telefonmöte 21/4 som planerat. Om läget med Corona skulle förändras till det bättre så kommer naturligtvis beslutet att omprövas.

Va rädda om er och varandra!!
Östra MX

Mötesprotokoll finns här.


2020-02-05
Östra SDF hade sitt årsmöte 2020-02-26
Årsmöteshandlingar finns här.
Svemos proposition angående SVERA, informationsbrev, ekonomiska förutsättningar.
Protokollet finns här.
Här finns den motion Östra lämnat in till Svemos förbundsmöte.


2020-02-01
Nya utbildningstillfällen, 14 mars Linköping
Välkommen på utbildning till Barnledare och Tränare MX Nivå 1
Linköpings Motorstadion lördag 14/3 kl 9,30-16,30
Tränare MX Nivå 1:  https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1370501
Barnledare: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1370506


2020-01-13
Östra MX protokoll från mötet 11 jan
Protokollet finns här.
Magnus presentation av nyheter från Svemo motocrossektion finns här.
Detta är en förhandsversion så mindre ändringar kan komma.


2020-02-11
Östra MX tävlingsplan 2020
Den stora tävlingsplanen som klubbarna enats om för 2020 finns nu här.
Tack alla närvarande klubbar för ett fantastiskt samarbete!


2019-10-21
Östra MX storforum 2019, 7 dec Nyköping
Mötet diskuterade minskat antal tävlande.
Stockholmscrossen 2.0 diskuterades, ny heatindelning och debutantklass.
Mindre ändringar i Serien presenterades, namnändring till div 1, div 2, div 3 och div 4.
10 lag i varje division.
Div 1 och 2 alla typer av motocrosslicenser, div 3 och 4 tillåter endast breddlicens.
Ungdomstävlingarna Mälarfräsen och Youth MX bör begränsa totala antalet tävlingar.
Ultimate Cup presenterades, fungerat bra och inga ändringar planerade.


2019-10-23
Reservation av fast startnummer 2020
Fast startnummer hanteras numera helt av Svemo TA.
Stockholmscrossen och Östra MX serie använder nummerserien Östra MX.
OBS det finns ingen koppling till de andra nummerserierna i TA.
Så J/S/E/ och MX Girls måste reservera sina nummer i flera nummerserier.
De förare som nu har fasta startnummer kommer få mail från Svemo.
Mellan den 1-30 november har du möjlighet att i Svemo TA förnya detta startnummer för säsongen 2020.
Från den 1 december kan val av nya startnummer göras.
För detaljerad information och vägledning om förnyelse och nyval av startnummer, besök nedanstående länk till Svemos hemsida.
https://www.svemo.se/Sporter/Motocross/tavling/Startnummer/


 

2019-09-26
Totalresultaten för Östra MX Serien 2019 är nu publicerade.
Lite bilder från prisutdelningen. Klicka på bilderna

Totalresultat för Östra MX serie 2019


2019-04-05
Östra MX fasta startnummer 2019
Fasta nummer och tävlingsanmälan hanteras nu av Svemo TA.
Alla tidigare nummer har lästs in i TA.
Mer information här.


Östra distriktet

Östra distriktet

Svemo Motocrossektion

Svemo Motocrossektion
Close Bitnami banner
Bitnami